Quote

‘La democràcia …

5 Nov

‘La democràcia no s’aprèn al Parlament, sinó a casa. Ser demòcrata no és una actitud política, és una actitud davant la vida.’

“Ni ddysgir democratiaeth yn y Senedd, ond yn y cartref. Dydy bod yn ddemocrat ddim yn agwedd wleidyddol; mae’n agwedd sy’n llunio bywyd rhywun.’

Montserrat Roig